امکان دسترسی موجود نمی باشد.
لطفا نام کاربر و کلمه عبور خود را وارد کنید.

به سامانه اطلاعات صورت حساب حقوق و دستمزد كاركنان بازنشسته بيمه ايران
خوش آمديد
مديريت فن آوري اطلاعات و آمار - واحد وب و اينترنت

ورود کاربران
نام کاربر:
کلمه عبور:
 
   

 جهت جلوگیری از قطع حقوق و مزایا اطلاعات خود را در منوی مشخصات فردی کامل نمایید.